Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar (contabil sef) si muncitor II cu atributii de soferAvând în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara, anunța scoaterea la concurs următoarele posturile :

-    ADMINISTRATOR  FINANCIAR -( contabil sef )- 1 normă

-    MUNCITOR II cu atribuții de ȘOFER - 1 normă

Concursul se desfașoara in data de 20.03.2018 la sediul clubului dupa cum urmeaza:

-    Ora 10:00 proba SCRISĂ

-    Ora 12:00 proba  INTERVIU

Depunerea dosarelor se face până în data de 09.03.2018, ora 14:00

Document in format PDF