Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de secretar şi şofer categ. D+E.Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara, anunța scoaterea la concurs pentru postul:

  • SECRETAR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT III S; 
  • MUNCITOR II cu atribuții de ȘOFER. 

Concursul se desfașoara in data de 16.06.2017 la sediul clubului dupa cum urmeaza:

  • Ora 10:00 proba INTERVIU; 
  • Ora 12:00 proba SCRISĂ. 

Depunerea dosarelor se face până în data de 09.06.2017, ora 14:00. 

Anunţ în format PDF