Oferta educaţională a Clubului Sportiv Școlar nr.1 TimișoaraOferta educaţională a Clubului Sportiv Școlar nr.1 Timișoara este constituită din următoarele elemente:

1. Planul de şcolarizare

Reprezintă numărul de sportivi şi numărul de grupe (nivel de pregătire) pe disiplină sportivă organizate în fiecare an şcolar de Clubul Sportiv Școlar nr.1 Timișoara.

  • 578 elevi/sportivi;
  • 54 de grupe (8 performanță, 19 avansați, 27 începători).

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș.

2. Planurile-cadru de învăţământ

Precizează pentru fiecare grupăi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea.
Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ.

3. Ramurile (disciplinele) sportive sunt următoarele:

  • Gimnastică Artistică Băieți; 
  • Gimnastică Artistică Fete; 
  • Gimnastică Ritmică; 
  • Înot; 
  • Kaiac-Canoe; 
  • Lupte Greco-Romane; 
  • Lupte Libere; 
  • Șah. 

4. Activităţi extracurriculare

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de grupe sau categorii de vârstă, suplimentar faţă de planurile-cadru de învăţământ. (Competiții interne, demonstrații, festivaluri etc).

Document in format PDF